Zápis detí do Súkromnej mŠ Malé Tatry 3 na šk.r. 2021/2022

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Malé Tatry 3 na šk.r. 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 1.5. do 31.5.2021 po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy - 0917 590 825, kde si stanovíme aj nasledovný postup zápisu.
K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa (klik na link). 
 
 
Podmienky prijímania: 
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie môžeme zapísať dieťa vo veku od dvoch do šiestich rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok
0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ
promontessori@gmail.com